Ako chrániť tradičnú hodinu

V záujme ochrany tradičnej hodiny navrhujeme nasledujúce opatrenia:

Ústavný zákon na ochranu hodiny

Nasledujúce dva paragrafy navrhujeme zahrnúť do Ústavy SR. Hneď za zákaz vývozu vody ale ešte pred články o konzervovaní zeleniny a príprave lekvárov.

(1)
Hodina je nemenný zväzok jednotky a dvojky. Všetky iné registrované zväzky iných cifier (predovšetkým dvoch jednotiek alebo dvoch dvojek) nemôžu byť označované ako hodina.

(2)
Školy nemôžu vyžadovať účasť detí na prvej až jedenástej vyučovacej hodine, ak rodičia detí alebo deti samotné vyznávajú tradičnú dvanástu hodinu.

Ochrana detí

Deti sú od malička vystavené manipulatívnej náuke o rôznych hodinách. Niektoré deti dokonca už v prvom ročníku musia vymenúvať rôzne hodiny (a teda aj zvrátené a netradičné). Deti na prvom stupni základnej školy dokonca musia vedieť nastaviť hodinové ručičky do rôznych zvrátených polôh, ako sú trištvrte na sedem alebo pol piatej.

Navrhujeme zakázať výuku hodín v školách pre jej škodlivý vplyv na vývoj dieťaťa. Mimochodom, viete čo majú spoločné Stalin, Goebbels či Usama Bin Ládin? Všetkých ich ešte v detstve naučili rozoznávať hodiny.

Podpora úplných hodín

Navrhujeme predĺžiť vyučovacie hodiny v školách zo 45 minút na 60 minút. Hodina, ktorá má len 45 minút, nie je úplná. Každé dieťa má právo byť vychovávané v úplnej hodine.

Navrhujeme zlúčiť hokejový zápas z troch 20-minútových tretín na 1 celú hodinu. Hodina je posvätný zväzok 60 minút a nikto by ho nemal deliť na nejaké pochybné tretiny.

Očista mediálneho priestoru

Deti, mladiství a slabšie povahy sú dennodenne ohrozované záplavou rôznych zvráteností v médiách a na internete. Navrhujeme zakázať zobrazovanie čísel vo forme, ktorá by mohla zvádzať k hriešnym myšlienkam, že sú to hodiny. Predovšetkým ide o oddeľovanie čísel dvojbodkou v prípade výsledkov športových zápasov (11:7, no fuj!) a pri udávaní pomerov riedenia (kofola s rumom 5:1)

Rovnako musíme cenzúrovať filmy, ktoré propagujú iné čísla než tradičných 12. Ide síce o filmy, kde je použitá netradičná číslovka v inom kontexte než sú hodiny, ale nemôžeme riskovať, že si to nevyvinutá detská myseľ vysvetlí nesprávne. Konkrétne ide o filmy ako:

  • Sedem statočných
  • Traja veteráni
  • Štyri svadby a jeden pohreb

Naproti tomu musíme posilniť tradičnú výchovu filmami ako:

  • Na pravé poludnie
  • Dvanásť do tuctu
  • Polnoc v Paríži

Prečítajte si tiež: